Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky SNK-2900A

5,610,000

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky SNK-3700A

5,780,000

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky SNK-4200A

6,140,000

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky VH-225A2

4,750,000

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky VH-2599A1

6,300,000

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky VH-2899A1

6,690,000

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky VH-302K

7,200,000

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky VH-568HY

8,090,000

Tủ đông Sanaky

VH-4099A1 400 lít

7,600,000