Tủ đông, Tủ mát

TỦ MÁT SANAKY LÍT VH-408W

9,350,000

Tủ đông, Tủ mát

Tủ mát SANAKY 1 cánh VH-258K

7,400,000

Tủ đông, Tủ mát

TỦ MÁT SANAKY 200 LÍT VH-258W

8,090,000

Tủ đông, Tủ mát

TỦ MÁT SANAKY LÍT VH-358W

6,980,000

Tủ đông, Tủ mát

Tủ mát Sanaky VH 168K

6,400,000

Tủ đông, Tủ mát

Tủ mát Sanaky VH 218K

6,850,000

Tủ đông, Tủ mát

Tủ mát Sanaky VH 308K

3,970,000