Tủ đông, Tủ mát

Tủ Đá Đứng Alaska IF-21

6,200,000

Tủ Đông Alaska

Tủ Đông Alaska 1200L HB 12

14,920,000

Tủ Đông Alaska

Tủ Đông Alaska BD-150

3,108,000

Tủ Đông Alaska

TỦ ĐÔNG ALASKA BD-300C

3,699,000

Tủ Đông Alaska

Tủ đông Alaska BD-400

2,420,000

Tủ Đông Alaska

Tủ Đông Alaska BD-400CI

4,039,000

Tủ Đông Alaska

Tủ Đông Alaska HB-1100

11,059,000

Tủ Đông Alaska

Tủ đông Alaska HB-1100C

14,600,000

Tủ Đông Alaska

Tủ đông Alaska HB-1200C

19,000,000

Tủ Đông Alaska

Tủ Đông Alaska HB-1400

17,379,000

Tủ Đông Alaska

Tủ đông Alaska HB-1400C

19,378,000