Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky SNK-3700A

5,780,000

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky SNK-370W

5,370,000