Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky VH-225A2

4,750,000

Tủ đông Sanaky

Tủ Đông Sanaky VH225HY2

3,400,000