Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky SNK-4200A

6,140,000

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky SNK-4200W

6,300,000

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky SNK-420A

5,700,000

Tủ đông Sanaky

Tủ đông Sanaky SNK-420W

5,890,000